Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Ιωάννης Βενέτης, Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Εμμανουήλ Τζαγκαράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Γραμματέας: Θεοδώρα Φερτάκη