Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

Διονύσιος Μαντζαβίνος

Φωτογραφία Αντιπρύτανη Διονύσιος Μαντζαβίνος

Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
email: vrec_acad@upatras.gr

Ο Διονύσης Μαντζαβίνος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών, ενώ διετέλεσε μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης (2001-2013) και στο Πανεπιστήμιο Leeds (1999-2001) και Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι Χημικός Μηχανικός, απόφοιτος του ΑΠΘ (1991), με μεταπτυχιακές (1993) και διδακτορικές (1996) σπουδές στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Imperial College του Λονδίνου.Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την μηχανική και τις τεχνολογίες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με έμφαση στις εξελιγμένες διεργασίες οξείδωσης και την περιβαλλοντική κατάλυση.Έχει διατελέσει σε διάφορα ιδρύματα μέλος Συγκλήτου, Διευθυντής Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διευθυντής Τομέα, ενώ τώρα είναι Αντιπρόεδρος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης στο ΕΑΠ. Ο Διονύσης Μαντζαβίνος είναι εκδότης (editor-in-chief) του περιοδικού Journal of Chemical Technology and Biotechnology.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://scholar.google.com/citations?user=KvFFsVMAAAAJ&hl=en&oi=ao (>220 εργασίες σε περιοδικά, >15500 αναφορές) και https://www.chemeng.upatras.gr/sites/default/files/users/mantzavinos/curriculum_vitae2020-09-07.pdf