Υποψηφιότητες

Απόφαση ανακήρυξης υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου (αρχείο PDF)

Βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων