ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Συντήρηση του επωαστή Μodel 311 (Αμερικάνικο μοντέλο 110V, μοντέλο 2008) για το εργαστήριο Φαρμακολογίας του τμήμα Ιατρικής» (Π- 68/2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς για  «Συντήρηση του επωαστή Μodel 311 ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Συντήρηση επιστημονικών οργάνων και συναφούς εξοπλισμού του Τμήματος Ιατρικής» (Π- 63/2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς της πρόσκλησης με τίτλο: «Συντήρηση επιστημονικών ...