ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Βιβλιοδετήσεις & Εκτυπώσεις για το Τμήμα Γεωπονίας » (Π.14/2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς για «Βιβλιοδετήσεις & Εκτυπώσεις  για ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Υπηρεσία Μεταφοράς φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας για ασκήσεις υπαίθρου» (Π-8/2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί   τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Υπηρεσία Μεταφοράς φοιτητών ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Συντήρηση χλοοτάπητα και γηπέδου beach volley των αθλητικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών από 16-5-2024 μέχρι 15-5-2026» (Π-10/2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την  «Συντήρηση χλοοτάπητα και γηπέδου ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων» (Π.5/2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί   τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ...