ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις για το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας» (Π- 85/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς  φορείς  για  την   υποβολή  προσφοράς για «Εκτυπώσεις  και βιβλιοδετήσεις            για       ...

«Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φακέλων, εγγράφων, δεμάτων κ.λ.π. για τις ανάγκες των Τμημάτων και των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π.74/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί   τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Βιβλιοδετήσεις για το Τμήμα Λογοθεραπείας» (Π- 82/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς για «Βιβλιοδετήσεις για το Τμήμα ...

«Προμήθεια και τοποθέτηση μπαταρίας σε ηλεκτρικό κλάρκ Toyota του Εργαστηρίου Κατασκευών του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών» (Π. 80/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί   τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση μπαταρίας ...

: «Συντήρηση/επισκευή, αναβάθμιση του λογισμικού και αντικατάσταση εξαρτημάτων επιστημονικού εξοπλισμού του Τμήματος Φυσικής» (Π-78/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Συντήρηση/επισκευή, αναβάθμιση του ...