ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Συνέλευση του Τμήματος ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 4/15-02-2024 συνεδρίασή της ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής με τίτλο ¨Δημόσια Υγεία – Public Health¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ –PUBLIC HEALTH» Ιανουάριος 2024 Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Το Τμήμα ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ ...

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

Προκήρυξη: Μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πατρών Η Συνέλευση ...

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εισαγωγής είκοσι (20) υποψηφίων διδακτόρων (Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων) Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για Εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος   Το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ   Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ: 7/13-12-2023 ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για εισαγωγή φοιτητών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΠΜΣ του Τμήματος  Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας με τίτλο «Αγωγή Υγείας» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   με τίτλο «Αγωγή Υγείας- Health Education» των ...