ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Προμήθεια Δύο Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων για το Τμήμα Νοσηλευτικής» (Π-110/20222)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για «Προμήθεια Δύο Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων ...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων για το Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η» (Π-106/2022)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,  καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για «Ψηφιακή επεξεργασία δεδομένων για ...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Εγκατάσταση οθονών για βίντεο-προβολείς (projectors) σε 2 αίθουσες του Τμήματος ΗΜΤΥ» (Π.100/2022)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για  «Εγκατάσταση οθονών για βίντεο-προβολείς (projectors) ...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Εκτυπώσεις με μεταλλική θερμοκόλληση για το Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας » (Π 102/2022)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για «Εκτυπώσεις με μεταλλική θερμοκόλληση ...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Μεταλλικές Θερμοκολλήσεις για το Τμήμα Φυσικής (Π.98/2022)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για «Μεταλλικές Θερμοκολλήσεις για το Τμήμα ...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Παροχή Εργασιών εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας εργασιών για το Τμήμα Χημείας» (Π 95/2022)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για «Παροχή Εργασιών εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας ...