ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια δύο Διαχειριστών Κλήσεων Τηλεφωνίας (Call Manager) για αντικατάσταση υφιστάμενων πεπαλαιωμένων» (Π- 30/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Προμήθεια δύο Διαχειριστών ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια εξαρτημάτων για την επέκταση υπάρχοντος εξοπλισμού που εξυπηρετεί την Εφαρμογή Ψηφιακό Άλμα» (Π- 29/2023)

                                                                Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Προμήθεια εξαρτημάτων ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια Υλικών Βιολογικού Σταθμού Καθαρισμού Λυμάτων» (Π- 28/2023)

    Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Προμήθεια Υλικών ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Μίσθωση δυο (2) λεωφορείων για εκπαιδευτική εκδρομή του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών» (Π. 31/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Μίσθωση δυο (2) ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για: «Προμήθεια υγρού ηλίου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για την περίοδο 1/6/2023-31/5/2024» (Π-24/2023)

  Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Προμήθεια υγρού ηλίου ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Συντήρηση και Αναβάθμιση Λογισμικού Μονάδων Εργαστηρίου Μηχανικής Ρευστών και Εφαρμογών» (Π.26/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Συντήρηση και Αναβάθμιση Λογισμικού ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια φωτοτυπικού Μηχανήματος για το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων» (Π.21/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Προμήθεια φωτοτυπικού Μηχανήματος για ...