ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Κατασκευή υποδομής συστήματος χλωρίωσης νερού ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-174/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Κατασκευή υποδομής συστήματος ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Συντήρηση και επισκευή Βιομηχανικών Δαπέδων του τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών» (Π-173/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Συντήρηση και επισκευή Βιομηχανικών ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος χλωρίωσης νερού ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-169/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Κατασκευή υποδομής συστήματος χλωρίωσης νερού ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-168/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Κατασκευή υποδομής συστήματος χλωρίωσης ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Περιοδικές μετρήσεις νερού ύδρευσης του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-167/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Περιοδικές μετρήσεις νερού ύδρευσης ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Έλεγχος, επισκευή και συντήρηση εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Γεωπονίας» (Π-172/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Έλεγχος, επισκευή και συντήρηση ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια Γεωργικών εφοδίων για τίς ανάγκες του Τμήματος Γεωπονίας» (Π-171/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Προμήθεια Γεωργικών εφοδίων για ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Βιβλιοδεσίες για το Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών» (Π- 166/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί   τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς για «Βιβλιοδεσίες για το Τμήμα Μηχανολόγων ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Βιβλιοδετήσεις για το Τμήμα Ε.Ε.Α.Π.Η. » (Π- 165/2023)

  Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί   τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς για «Βιβλιοδετήσεις για το Τμήμα Ε.Ε.Α.Π.Η. ...