ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: «Εργασίες επισκευής και συντήρησης στο νέο κτίριο του Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής». (ΚΩΔ: EM 007)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργολαβίας με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: «Συντήρηση – επισκευές εδράνων σε αίθουσες του campus του Πανεπιστημίου στο Μεσολόγγι» (ΚΩΔ: ΤΚΠΣ-11)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργολαβίας με τίτλο «Συντήρηση - επισκευές εδράνων ...