ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εργασίες συντήρησης πεζοδρομίων Πανεπιστημιούπολης Πατρών» (Ε451)

Προκηρύσσεται Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Εργασίες συντήρησης πεζοδρομίων ...

Συμπληρωματική πρόσκληση για άδειες εικονολήπτη και ανθοπώλη

Συμπληρωματική πρόσκληση για άδειες εικονολήπτη και ανθοπώλη Διαγωνισμός φωτογράφων (2)-1