Διαπιστωτική πράξη συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Διαπιστωτική πράξη συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ΑΔΑ:  ...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ signed - Πρακτικό Εκλογής ...

Αποτελέσματα εκλογών ανάδειξης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Τμήματος Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών 

Αποτελέσματα εκλογών ανάδειξης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Τμήματος Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_EFOREYTIKHS_EPITROPHS_EKLOGES_PROEDROU & ANTIPROEDROU

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ & ΑΝΑΚΗΡΗΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠ_ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ & ΑΝΑΚΗΡΗΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ...

εκλογικός κατάλογος, ορισμός Διαχειριστή και ανακήρυξη υποψηφίων της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Τμήματος Α&Υ

Εκλογικός κατάλογος, ορισμός Διαχειριστή και ανακήρυξη υποψηφίων της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Τμήματος ...