προκήρυξη εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη εκπροσώπου (με τον Αναπληρωτή του) των Μελών α) Εργαστηριακού Διδακτικού  Προσωπικού ...

Διαπιστωτική πράξη συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Διαπιστωτική πράξη συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ΑΔΑ:  ...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ signed - Πρακτικό Εκλογής ...

Αποτελέσματα εκλογών ανάδειξης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Τμήματος Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών 

Αποτελέσματα εκλογών ανάδειξης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Τμήματος Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_EFOREYTIKHS_EPITROPHS_EKLOGES_PROEDROU & ANTIPROEDROU