Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών Ανακήρυξη υποψηφίων για την ...

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών Προέδρου και Αντιπροέδρου Tμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών Προέδρου και Αντιπροέδρου Tμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ...

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών Προέδρου και Αντιπροέδρου τμήματος Γεωπονίας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών Προέδρου και Αντιπροέδρου τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών Προέδρου και ...

Εκλογικός κατάλογος για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Εκλογικός κατάλογος για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών αριθμ 93308 2-12-2022 ...

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ΑΔΑ: ...

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Προκήρυξη εκλογών  για την ανάδειξη Κοσμήτορα    της Σχολής Γεωπονικών  Επιστημών              ...

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων

Προκήρυξη εκλογών  για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος   Επιστήμης  & Τεχνολογίας Τροφίμων  της Σχολής ...

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας

Προκήρυξη εκλογών  για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας της Σχολής Γεωπονικών  Επιστημών   ...

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Γεωπονίας

Προκήρυξη εκλογών  για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Γεωπονίας  της Σχολής Γεωπονικών  Επιστημών   του ...