ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ & ΑΝΑΚΗΡΗΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠ_ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ & ΑΝΑΚΗΡΗΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ...

εκλογικός κατάλογος, ορισμός Διαχειριστή και ανακήρυξη υποψηφίων της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Τμήματος Α&Υ

Εκλογικός κατάλογος, ορισμός Διαχειριστή και ανακήρυξη υποψηφίων της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Προέδρου & Αντιπροέδρου του Τμήματος ...

Ορισμός εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών

Ορισμός εφορευτικής επιτροπής για τις εκλογές ανάδειξης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Αλιείας & ΥδατοκαλλιεργειώνΑΔΑ ΨΑ83469Β7Θ-Τ47 ...

Προκήρυξη εκλογών   για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών

Προκήρυξη εκλογών   για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών  της Σχολής Γεωπονικών  ...

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών

Προκήρυξη εκλογών  για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών   της Σχολής ...