ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 2Ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 2Ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΠΑΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ...

Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Προέδρου και Αναπλ.Προέδρου του Τμ. Γεωπονίας

Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Προέδρου και Αναπλ.Προέδρου του Τμ. Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του ...

Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου του τμ. ΖΠΑΥ

Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Προέδρου και Αναπλ. Προέδρου του τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών ...

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Γεωπονίας

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Γεωπονίας της Σχολής ...

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) για την εκλογή  Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος  Ζωικής Παραγωγής, ...

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

  Πρακτικό Ανακοίνωση σχετικά με το αποτέλεσμα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας Τμ Φυσικοθεραπείας