Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ανάρτηση Προκήρυξης για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η ...

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου με σχέση έμμισθης εντολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ανάρτηση Προκήρυξης για την πλήρωση μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου με σχέση έμμισθης εντολής στο Πανεπιστήμιο ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.pdf