Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Προκήρυξη εκλογών  για την ανάδειξη Κοσμήτορα    της Σχολής Γεωπονικών  Επιστημών              ...

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων

Προκήρυξη εκλογών  για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος   Επιστήμης  & Τεχνολογίας Τροφίμων  της Σχολής ...

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας

Προκήρυξη εκλογών  για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας της Σχολής Γεωπονικών  Επιστημών   ...

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Γεωπονίας

Προκήρυξη εκλογών  για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Γεωπονίας  της Σχολής Γεωπονικών  Επιστημών   του ...

Τροποποίηση Πράξης συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Τροποποίηση Πράξης συγκρότησης Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023ΤροποποιησηΣυγκροτησηςΣΑΚΕ22_23 ...