Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Βιολογίας, 2) Φαρμακευτικής και 3) Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα   27  /  3  /  2024   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ   την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: ...

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Φιλοσοφίας και 2) Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα   4  /  3  /  2024  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ   την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: ...