Προκήρυξη για την πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Φυσικής και 2) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Προκηρύσσει την πλήρωση κενών θέσεων ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Φυσικής και 2) Ιατρικής του Πανεπιστημίου ...

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) Ιατρικής και 2) Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα    13  /  9  /  2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ   την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) ...