Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ανάρτηση Προκήρυξης για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η ...

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου με σχέση έμμισθης εντολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Ανάρτηση Προκήρυξης για την πλήρωση μίας (1) θέσης Νομικού Συμβούλου με σχέση έμμισθης εντολής στο Πανεπιστήμιο ...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Προκηρύσσει  Α) την πλήρωση τριών (3) κενών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στο ...