Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων για τη Δράση Εrasmus+ KA131 Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές ακαδ.έτους 2022-2023

Σχετικά με τη δράση Erasmus+ KA131 κινητικότητα για Σπουδές ακαδ. έτους 2022-2023, η αρμόδια Επιτροπή αποφάσισε την ...

Προκήρυξη Erasmus+ KA131 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ η δράση Staff mobility for Training (STT) επιτρέπει στο ...

Προκήρυξη Erasmus+ KA131 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ η δράση  Staff mobility of Teaching Assignment (STA) ...

Προκήρυξη Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη ακαδ. έτους 2022-2023

Στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για πρακτική άσκηση, ανακοινώνουμε την προκήρυξη θέσεων για το επόμενο ακαδ. ...

Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση σε Ελληνικές Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω Erasmus+ ακαδ. έτους 2022-2023.

Σας γνωρίζουμε ότι για το ακαδ. έτος 2022-2023 ανακοινώνουμε την προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στις ...

Οδηγός εύρεσης φορέα υποδοχής Erasmus+ για πρακτική άσκηση και επικοινωνία.

1. Πως βρίσκω φορέα υποδοχής? Για την εύρεση Φορέα Υποδοχής μπορείτε να συμβουλευτείτε: • την ενδεικτική κατάσταση με ...

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Erasmus+ για Σπουδές ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Αν είστε φοιτητής/τρια* του Πανεπιστημίου Πατρών, έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ ...

Erasmus+ ενημερωτικό zoom_KA131 Σπουδές/Πρακτική Άσκηση, ακαδ.έτους 2022-2023 (επαναληπτικό)

Erasmus+ ενημερωτικό zoom Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 11:00-13:00 Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ131 κινητικότητα για Σπουδές/Πρακτική ...

Διαφάνειες από Erasmus+ ενημερωτικό zoom_KA131 Σπουδές/Πρακτική Άσκηση, ακαδ.έτους 2022-2023

Erasmus+ εισαγωγικά ERASMUS+ intro Erasmus+ για Σπουδές ERASMUS+ Studies 2022 Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση ERASMUS+ Traineeships 2022 Σύλλογος ESN UOPA ESN UoPA

ERASMUS+ 2021-2027: Ένταξη και Πολυμορφία στον Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Το νέο Πρόγραμμα Erasmus+ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ευκαιρίες συμμετοχής για όλους, με σημαντική αύξηση του ...