ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ERASMUS+ για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη ακαδ. έτους 2024-2025.

Στο πλαίσιο της δράσης Erasmus+ για πρακτική άσκηση, ανακοινώνουμε την προκήρυξη θέσεων για το επόμενο ακαδ. έτος 2024-2025.

Η προκήρυξη απευθύνεται σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς φοιτητές & υποψ. διδάκτορες).

Η μετακίνηση θα πραγματοποιείται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε), στην Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν και σε συνεργαζόμενες χώρες εκτός ΕΕ.

Η μετακίνηση θα έχει διάρκεια:

– από 2 έως 3 μήνες (μακροχρόνια κινητικότητα) και στοχεύει στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας

– από 05 έως 30 ημέρες (βραχυχρόνια κινητικότητα), η οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από εικονική δραστηριότητα (εξ’ αποστάσεως) από την Ελλάδα.

Και τα δύο είδη κινητικότητας στοχεύουν στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Erasmus+_Ευρώπη 2024-2025 από την Παρασκευή 15/03/2024 έως και την Παρασκευή 17/05/2024 (ώρα Ελλάδας 23:59).

Προκήρυξη Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση στην Ευρώπη 2024-2025.

Υπόδειγμα γράμματος αποδοχής

ΦΕΚ_ΑΣΕΠ_μόνο για έλεγχο πιστοποίησης ξένης γλώσσας

Αρμόδια υπάλληλος: κ. Πολυξένη Χριστιά, 2610 969036, llp.placements@upatras.gr