Αποτελέσματα Erasmus+ KA131 Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία (Staff mobility for Teaching/STA) 2024

Στα πλαίσια της Προκήρυξης (04/03/2024) Erasmus+ Κινητικότητα Προσωπικού για Διδασκαλία , θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι η αρμόδια Επιτροπή στην αριθμ. 3/10.04.2024 Συνεδρίασή της αποφάσισε την έγκριση των αιτήσεων όπως φαίνεται στο παρακάτω pdf.

H τελική κατάσταση των εγκεκριμένων αιτήσεων παρουσιάζεται αναλυτικά στο παρακάτω pdf με βάση τον Αριθμό Αίτησης.  Ο Αναγνωριστικός Αριθμός κάθε αίτησης αναγράφεται στο pdf που μπορείτε να αντλήσετε από την online εφαρμογή erasmusplus , πατώντας «Εκτύπωση Αίτησης».

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα επόμενα βήματα (επιχορήγηση κτλ.) θα σταλούν μέσω email.

Σας ευχόμαστε καλή κινητικότητα !

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων:  Υπεύθυνη κα Χριστιάννα Ποταμιάνου, τηλ. 2610-996610, email: llp.outgoing@upatras.gr

Erasmus+ STA