Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, Τμήμα Γεωλογίας και Upatras SEG στο Athens Science Festival 2024, 19-21/04/2024

Το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας, το Τμήμα Γεωλογίας και η φοιτητική οργάνωση Upatras SEG ενώνουν τις δυνάμεις τους και συμμετέχουν στο Athens Science Festival :
1. Εργαστήρια για παιδιά με τη Μουσειοσκευή για το Γυμνάσιο “Κι αν πούμε το νερό νεράκι” στις 19 Απριλίου 2024
2. Διαδραστική έκθεση/πειράματα με θέμα “Γνωρίζω και νοιάζομαι για το περιβάλλον” από 19-21 Απριλίου 2024.

Συμμετοχή στο ATHENS Science Festival 2024 (upatras.gr)