Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση σε Ελληνικές Αρχές του ΥΠΕΞ (μέσω ERASMUS+ 2024-2025)

Σας γνωρίζουμε ότι για το ακαδ. έτος 2024-2025 ανακοινώνουμε την προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στις Eλληνικές Αρχές του Υπουργείου Εξωτερικών μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Η προκήρυξη απευθύνεται σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς φοιτητές & υποψ. διδάκτορες).

Η μετακίνηση θα πραγματοποιείται σε συγκεκριμένες θέσεις και χώρες που αναφέρονται στην τρέχουσα προκήρυξη, θα έχει διάρκεια 3 μήνες και στοχεύει στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Erasmus_Υπ. Εξωτερικών 2024-2025 portal  από την Παρασκευή 15/03/2024 έως και την Παρασκευή 17/05/2024 (ώρα Ελλάδας 23:59).

Προκήρυξη για Πρακτική Άσκηση σε Ελληνικές Αρχές ΥΠΕΞ (μέσω ERASMUS+ 2024-2025)

Υπόδειγμα γράμματος αποδοχής

ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ 2024-2025

Έγγραφο1_ ΘΕΣΕΙΣ σε Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας _ΕΥΡΩΠΗ_2024-2025

ΦΕΚ_ΑΣΕΠ_μόνο για έλεγχο πιστοποίησης ξένης γλώσσας

Αρμόδια υπάλληλος: κ. Πολυξένη Χριστιά, 2610 969036, llp.placements@upatras.gr