Ορισμός εφορευτικής επιτροπής για εκλογή Κοσμήτορα Πολυτεχνικής Σχολής (2021-2024)

Ορισμός εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή Κοσμήτορα Πολυτεχνικής Σχολής

Προκήρυξη εκλογής Κοσμήτορα Πολυτεχνικής Σχολής (2021-2024)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 2021-2024 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ