Προκήρυξη Εκλογής Προέδρων-Αναπλ.Προέδρων 2022-24 Πολυτεχνικής Σχολής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 2022-24.pdf ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Σχολής Ικάρων “Unmanned Aerial Systems”

Σας ενημερώνουμε ότι η Σχολή Ικάρων θα διοργανώσει στις εγκαταστάσεις της από 14 έως 18 Φεβρουαρίου ...

Προκήρυξη θέσης ΕΤΕΠ στο Μηχανουργικό Κέντρο – προθεσμία αιτήσεων 8/12/2021

Ανακοινώνεται ότι έχει προκηρυχθεί η πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού  (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ...

Ορισμός εφορευτικής επιτροπής για εκλογή Κοσμήτορα Πολυτεχνικής Σχολής (2021-2024)

Ορισμός εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή Κοσμήτορα Πολυτεχνικής Σχολής

Προκήρυξη εκλογής Κοσμήτορα Πολυτεχνικής Σχολής (2021-2024)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 2021-2024 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ