Προκήρυξη Εκλογής Προέδρων-Αναπλ.Προέδρων 2022-24 Πολυτεχνικής Σχολής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 2022-24.pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ