Πρώτο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα Χειρουργικών Τεχνικών & Παθήσεων Κεφαλής και Τραχήλου – 1ST ENT SUMMER SCHOOL, 24-29/09/23

Το πρώτο «Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Χειρουργικών Τεχνικών και Παθήσεων Κεφαλής και Τραχήλου - 1ST ENT SUMMER SCHOOL», ...

Eκπαίδευση & κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες,επιχειρηματικότητας | Πράξη ΜΕΤΩΝ

Δελτίο Τύπου  Πάτρα, 20 Σεπτεμβρίου 2023 Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του κύκλου βασικής επιμόρφωσης της Πράξης «ΜΕΤΩΝ ...

Νέα επιμορφωτικά προγράμματα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π.

Στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών- Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π. ξεκινούν το επόμενο διάστημα νέα ...

Σεμινάριο δημιουργίας προσβάσιμου περιεχομένου για Ιστοτόπους του Πανεπιστημίου και για Κοινωνικά Δίκτυα, 13/06/2023

Στο πλαίσιο της Δράσης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών», η Κοινωνική Μέριμνα σε ...

Σεμινάρια επιμόρφωσης μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού

Στο πλαίσιο της Δράσης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών»,  η Κοινωνική Μέριμνα σε ...

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για φοιτητές: “Σύνδεση σπουδών με την αγορά εργασίας”

Στο πλαίσιο της δράσης «Υλοποίηση σχεδίου εκπαίδευσης ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και φοιτητών: σεμινάρια & εργαστήρια ...