Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΚΕΔΙΒΙΜ «Ετήσια Επιμόρφωση στη Σχολική Ψυχολογία» με 9άμηνη διάρκεια

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π., στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το ΕΚΕΚ-ATHENA Ε.Π.Ε., ανακοινώνει την διεξαγωγή του ...