Σεμινάρια επιμόρφωσης μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικού Προσωπικού, Απρίλιος-Μάιος

H Κοινωνική Μέριμνα διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια που απευθύνονται σε μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ...

«Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με τη γλώσσα Python» – ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π. στα πλαίσια της συνεργασίας του με το ΕΚΕΚ-ATHENA Ε.Π.Ε. ανακοινώνει την έναρξη νέου ...

Επιμορφωτικά Προγράμματα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π. – Έναρξη Νέων Τμημάτων

Στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών- Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π. ξεκινούν νέα τμήματα, στα ακόλουθα επιμορφωτικά προγράμματα: ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - https://kedivim.upatras.gr/learning-field/fine-arts/ •    Θεατρική Πράξη: Τέχνη και Δημιουργικότητα •    Τέχνη και Διαφορετικότητα •    Performance: Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - https://kedivim.upatras.gr/learning-field/education/ •    Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων •    Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης •    Σχολική Ψυχολογία •    Αυτισμός: Κατανόηση, Εκπαίδευση και Παρέμβαση •    Εκπαιδευτική Ρομποτική – STEM ΚΑΙ CODING •    Ειδική Αγωγή •    Επιμόρφωση στην Αγωγή Υγείας •    Κατάρτιση σε Κρίσιμους Τομείς της Δημόσιας Υγείας •    Performance: Θεωρία και Πρακτική Εφαρμογή •    Τέχνη και Διαφορετικότητα ΥΓΕΙΑ ...

Εκπαιδευτική ρομποτική – Stem και coding – Επιμορφωτικά προγράμματα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π. στα πλαίσια της συνεργασίας του με την INTERACCESS ανακοινώνει την έναρξη νέου τμήματος ...

Επιμορφωτικά προγράμματα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π. – νέα τμήματα

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π. στα πλαίσια της συνεργασίας του με το ΕΚΕΚ-ATHENA Ε.Π.Ε. ανακοινώνει την διεξαγωγή των ...

Νέα επιμορφωτικά προγράμματα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Π.Π. στα πλαίσια της συνεργασίας του με το ΤΑΣΕΙΣ MANAGEMENT Ε.Π.Ε. ανακοινώνει την διεξαγωγή ...