Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για τον “Καθαρισμό – συντήρηση δεξαμενής νερού ύδρευσης Πανεπιστημίου Πατρών”

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Ανοιχτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για τον "Καθαρισμό - ...