Υποτροφίες οικονομικής ενίσχυσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Η κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών, στα πλαίσια της δράσης της για την ενίσχυση των Ευπαθών ...