Οριστικός πίνακας για την εισαγωγή φοιτητών παλαιότερων ετών στην Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Πατρών (Ρίο)

Σύμφωνα με απόφαση της Εφορείας Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών, και μετά από εξέταση υποβληθείσας αίτησης,  ...

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών στην Φοιτητική Εστία Πατρών στο Ρίο

Κατόπιν  απόφασης της Εφορείας Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίθηκε η κατάταξη των αιτήσεων στέγασης ακ. ...

Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας εστιατορίου Φοιτητικής Εστίας

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 22 Νοεμβρίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη, το ωράριο λειτουργίας ...

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής αλλοδαπών και ομογενών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στην Φοιτητική Εστία (Ρίο)

Κατόπιν  απόφασης της Εφορείας Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών εγκρίθηκε η κατάταξη των αιτήσεων στέγασης ακ. ...

Ενημέρωση για στέγαση στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Πατρών

Την Δευτέρα 10/10/2022 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών τα αποτελέσματα εισαγωγής φοιτητώντ/τριων στις Φοιτητικές Εστίες ...