Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων στέγασης στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Πατρών πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2023 – 2024

Στην 29η Συνεδρίαση της Εφορείας Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίθηκαν οι πίνακες κατάταξης των αιτήσεων ...

Υποβολή αιτήσεων στέγασης αλλοδαπών – αλλογενών, ομογενών και μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024

Α) Οι αλλοδαποί - αλλογενείς και ομογενείς πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024 του ...

Υποβολή αιτήσεων στέγασης στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Πατρών πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2023 – 2024

Οι πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2023- 2024 του Πανεπιστημίου Πατρών οι οποίοι επιθυμούν να ...

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής φοιτητών παλαιότερων ετών στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου Πατρών σε Πάτρα και Μεσολόγγι για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Σύμφωνα με απόφαση της Εφορείας Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών,  εγκρίθηκε πίνακας κατάταξης των αιτήσεων στέγασης ...

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι, οι αιτήσεις για στέγαση στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Πατρών για φοιτητές παλαιότερων ...