Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων στέγασης στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Πατρών πρωτοετών φοιτητών από μεταγραφή ακαδ. έτους 2023 – 2024

Στην 31η Συνεδρίαση της Εφορείας Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίθηκαν οι πίνακες κατάταξης των αιτήσεων στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στις Φοιτητικές Εστίες Πατρών (Ρίο και Κουκούλι),  για τους πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν από μεταγραφή,

  • για την Φοιτητική Εστία Πατρών (Ρίο) εισέρχονται ΟΛΟΙ οι πρωτοετείς φοιτητές που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο
  • για την Φοιτητική Εστία Πατρών (Κουκούλι) εισέρχονται ΟΛΟΙ οι πρωτοετείς φοιτητές που αναφέρονται στο συνημμένο αρχείο .

Η παραλαβή των δωματίων θα γίνει αποκλειστικά το διάστημα:

 Δευτέρα 4/12/2023 έως Παρασκευή 8/12/2023,  9.00 – 14.00. 

Η παραλαβή των δωματίων γίνεται από τους ίδιους τους δικαιούχους με την επίδειξη ταυτότητας ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο το οποίο πιστοποιεί τα στοιχεία ταυτότητας, ενώ απαραίτητη είναι η προσκόμιση της βεβαίωσης σπουδών από το Τμήμα φοίτησης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Αν ο φοιτητής που έχει επιλεγεί δεν προσέλθει μέσα στην ανωτέρω καθορισμένη προθεσμία για την παραλαβή του δωματίου και δεν έχει ενημερώσει για κάποιο κώλυμα, θεωρείται ότι έπαψε να ενδιαφέρεται, οπότε χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση το δωμάτιο δεν είναι διαθέσιμο και θα παραδίδεται στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης  δικαιούχο φοιτητή. (άρθρο 10 Κανονισμός Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών).

Σύμφωνα με το άρθρο 15ο του Κανονισμού Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών: «Κάθε οικότροφος κατά την είσοδό του σε Εστία καταβάλει χρηματικό ποσό ύψους 200 ΕΥΡΩ ως εγγύηση για την αποκατάσταση ζημιών που δημιουργούνται όχι από συνηθισμένη χρήση. Η εγγύηση επιστρέφεται στον οικότροφο μόνο κατά την ημέρα της αναχώρησής του και αφού αφαιρεθεί η αξία των ζημιών που ενδεχομένως έχουν καταλογιστεί.»

Οι πρωτοετείς φοιτητές που εισάγονται στις Εστίες του Πανεπιστημίου Πατρών πρέπει να καταθέσουν το ποσό  των 200 € σε τραπεζικό λογαριασμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών στην Τράπεζα Πειραιώς, συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο του οικότροφου φοιτητή, στο

IBAN GR22 0171 3190 0063 1903 0020 489

Επισήμανση: Με την παραλαβή του δωματίου θα πρέπει να προσκομισθούν, τόσο το κατατεθητήριο, όσο και η βεβαίωση εγγραφής από τη γραμματεία του τμήματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ:

√ Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Πατρών

Τηλ.:(Ρίο)  2610 962183, 962188, 962180, (Κουκούλι) 2610  962942, 962941

E-mail: fep@upatras.gr

√Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Μεσολογγίου

Τηλ.: 26310 58257 E-mail: asalapas@upatras.gr

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ _ΦΕΠ_2023_ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ_ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ _ΦΕΠ_ΚΟΥΚΟΥΛΙ_2023_ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ_ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ