ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Ανακοινώνεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οφείλουν να υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στην εφαρμογή https://stegasi.upatras.gr:

  1. Οι ενεργοί φοιτητές των παλαιότερων ετών (από το Β’ έτος σπουδών έως πτυχίο) οι οποίοι επιθυμούν να εισαχθούν για πρώτη φορά στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Πατρών. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά
  2. Οι παλαιοί οικότροφοι των Φοιτητικών Εστιών οι οποίοι επιθυμούν να ανανεώσουν την παραμονή τους στις Φοιτητικές Εστίες. (Η διαδικασία ανανέωσης της παραμονής των οικοτρόφων είναι υποχρεωτική για την παραμονή τους στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Πατρών και το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2024-2025).

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται  μέσα στην αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται από 15 Μαΐου έως και 15 Ιουνίου 2024.

Η υποβολή της αίτησης στέγασης  πραγματοποιείται με χρήση κωδικών που έχουν παραχωρηθεί από το Τμήμα φοίτησης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Επισημαίνεται ότι:

I) η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης ανήκει εξολοκλήρου στον/στην αιτούντα/ούσα και καμία παρέμβαση στην αίτηση δεν γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία. Για τον λόγο αυτό, πριν την είσοδό στην εφαρμογή και την έναρξη συμπλήρωσης της αίτησης, ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να διαβάσει προσεκτικά: α) τις χρήσιμες οδηγίες που συντάχθηκαν με στόχο τη διευκόλυνση για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης και β) τον Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

II) εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Πληροφορίες για τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υπάρχουν στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών στην ενότητα Στέγαση https://www.upatras.gr/foitites/foititiki-merimna/stegasi/

ΕΠΙΚΟΙΝΩNIΑ:

√ Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Πατρών

Τηλ.:(Ρίο)  2610 962183, 962188, 962180,

(Κουκούλι) 2610  962942, 962941

E-mail: fep@upatras.gr

 

√Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Μεσολογγίου

Τηλ.: 26310 58257         E-mail: asalapas@upatras.gr