Ψήφισμα Συγκλήτου για Σχέδιο Νόμου

Ψήφισμα Συγκλήτου για Σχέδιο Νόμου
  admin   Ψηφίσματα

Ψήφισμα για διακοπή Συνεδρίασης Συγκλήτου

Ψήφισμα για διακοπή Συνεδρίασης Συγκλήτου
  admin   Ψηφίσματα