Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για φοιτητές: Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Προς όλους τους Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους Διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών

Στο πλαίσιο της δράσης «Υλοποίηση σχεδίου εκπαίδευσης ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και φοιτητών: σεμινάρια & εργαστήρια σε θέματα διασφάλισης ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» της χρηματοδοτούμενης Πράξης ΜΟΔΙΠ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι συνεχίζονται τα επιμορφωτικά προγράμματα που αποσκοπούν στην αναβάθμιση δεξιοτήτων και γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού του ιδρύματος. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Διασφάλιση ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Το ΕΣΔΠ του Πανεπιστημίου Πατρών και ο ρόλος των φοιτητών στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του ιδρύματος» είναι συνολικής διάρκειας 20 ωρών και θα υλοποιηθεί ως εξής:

Πρόγραμμα:

Διασφάλιση ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Το ΕΣΔΠ του Πανεπιστημίου Πατρών και ο ρόλος των φοιτητών στις διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος
Ακροατήριο: Επιλεγμένες ολιγομελείς ομάδες φοιτητών κατά κατηγορία: προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες

Ενότητες:

  1. Το Ελληνικό Σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης και το Ευρωπαϊκό Περιβάλλον
  2. Εθνική πολιτική για την αξιολόγηση και τη διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση
  3. Ο ρόλος των ειδικών και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
  4. Εργαστήρια στις διαδικασίες αξιολόγησης – Μελέτη περιπτώσεων
  5. Συζήτηση-Αξιολόγηση

Διάρκεια:

Σύνολο: 10 ώρες
Ώρες: 9:00 – 13:45

Ημερομηνίες:

  • 1ο Τμήμα: 17/10/2022 , 18/10/2022
  • 2ο Τμήμα: 19/10/2022, 20/10/2022

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε επιλεγμένες, ολιγομελείς ομάδες Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών φοιτητές και υποψηφίων Διδακτόρων του Πανεπιστημίου Πατρών και θα  υλοποιηθεί μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης από την εταιρεία AQS – Σύμβουλοι επιχειρήσεων η οποία έχει επιλεγεί ως ανάδοχος του Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ.

Μέσα από την επιμόρφωση οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να κατανοήσουν την αξία της ποιότητας, τη σπουδαιότητα της συμμετοχής τους στην διαδικασία της αξιολόγησης και να αποκομίσουν γενικότερα γνώσεις και δεξιότητες στις βασικές αρχές της ποιότητας. Η παρακολούθηση του προγράμματος για τους συμμετέχοντες είναι υποχρεωτική για τις παραπάνω ημέρες και ώρες και θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Για δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επισκεφτείτε το site: https://forms.gle/oAeRu4T9Dmaai2Ks7 μέχρι το αργότερο την Πέμπτη, 13/10. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και οι επιλεχθέντες θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία της ΜΟΔΙΠ στα τηλέφωνα 2610997946 και 2610969631 και στο email: modipsecr@upatras.gr

λογότυπο εσπα