ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ & ΑΝΑΚΗΡΗΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠ_ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ & ΑΝΑΚΗΡΗΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ & ΑΝΑΚΗΡΗΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠ_ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ