Διαπιστωτική πράξη ορισμού του Ο.Δ.Ε., για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. καθώς και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Διαπιστωτική πράξη ορισμού του Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για τη διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. καθώς και του αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

ΑΔΑ ΨΣΦ9469Β7Θ-0ΒΗ – ΕΔΙΠ – πράξη ορισμού ΟΔΕ για εκπρόσωπο ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία