Συνοπτικός Διαγωνισμός για τις “Ξυλουργικές Υπηρεσίες Συντήρησης – Επισκευής – Αποκατάστασης 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών”

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό για τις «Ξυλουργικές Υπηρεσίες Συντήρησης - Επισκευής - Αποκατάστασης 2021-2022 ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Αποκατάσταση δώματος και εργασίες τοποθέτησης στέγης στα προκατασκευασμένα κτίρια Κ33 – Κ35»

Προκηρύσσεται Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση δώματος και ...