Δημόσια Ηλεκτρονική Κλήρωση για την επιλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανοικτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την ΄΄ Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων (Μηχανολογικών-Ηλεκτρολογικών-Evaluation Boards & Παρελκομένων) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2024 ‘’, με αριθ. Διακήρυξης 7/24

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 7_24