Θεματικές Κατατάξεις QS 2024

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δημοσιεύθηκαν οι θεματικές κατατάξεις του συστήματος QS για το έτος 2024. Σε αυτές το Πανεπιστήμιο Πατρών εμφανίζεται σε δύο κύριες κατηγορίες, δηλαδή στις Natural Sciences και Engineering & Technology. Στις πιο αναλυτικές κατηγορίες, το Πανεπιστήμιο εμφανίζεται σε 11 κατηγορίες. Πιο αναλυτικά:

Biological Sciences 601-650
Chemical Engineering 251-300
Chemistry 551-600
Civil & Structural Engineering 201-240
Computer Science & Information Systems 401-450
Education 401-420
Electrical & Electronic Engineering 301-350
Environmental Sciences 401-450
Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering 251-300
Medicine 501-550
Physics and Astronomy 551-600