ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Αναγέννηση Στηλών Παραγωγής Απιονισμένου Νερού» (Π-121/2022).

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς  για «Αναγέννηση Στηλών Παραγωγής Απιονισμένου Νερού» ...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Υπηρεσίες Προβολής και Διαφήμισης Τμήματος Φυσικοθεραπείας» (Π- 117/2022

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,  καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για  «Υπηρεσίες Προβολής και Διαφήμισης ...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Προμήθεια αερίων για τις ανάγκες εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-120/2022).

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς  για «Προμήθεια αερίων για τις ...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Εκτυπώσεις Ενημερωτικών Φυλλαδίων Τμήματος Φυσικοθεραπείας» (Π-112/2022)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για «Εκτυπώσεις Ενημερωτικών Φυλλαδίων Τμήματος ...