Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Φοιτητών στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εισαγωγής είκοσι (20) Υποψήφιων Διδακτόρων Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει, για το ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για Εισαγωγή Φοιτητών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος   Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ   Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. ...

Διαδικτυακή Ημέρα Καριέρας με την εταιρεία Ernst & Young Ελλάδος την Τετάρτη στις 15 Δεκεμβρίου 2021.

Την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 και από ώρα 13:00 μ.μ. μέχρι τις  14:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Φοιτητή στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

                                                                          ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη μιας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Συνέλευση ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Φοιτητών στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εισαγωγής είκοσι (20) Υποψήφιων Διδακτόρων Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει, για το ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητή στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη μιας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Πατρών. Η Συνέλευση του ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής με τίτλο «Δημόσια Υγεία-Public Health» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ –PUBLIC HEALTH»   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Οκτώβριος 2021   Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου ...