ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Βιβλιοδεσία κατεστραμμένων βιβλίων για την βιβλιοθήκη του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών » (Π- 50/2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς της πρόσκλησης με τίτλο: «Βιβλιοδεσία κατεστραμμένων ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια ανταλλακτικών για αρχιτεκτονική Computer Cluster του τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών» (Π-43/2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, της πρόσκλησης με τίτλο: «Προμήθεια  ανταλλακτικών ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια οικοδομικών μικροϋλικών για τις ανάγκες του Παν/μίου Πατρών» (Π-39/2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, της πρόσκλησης με τίτλο: «Προμήθεια οικοδομικών ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Μίσθωση δύο (2) λεωφορείων για την πραγματοποίηση της άσκησης υπαίθρου του Τμήματος Χημικών Μηχανικών» (Π-44/2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, της πρόσκληση με τίτλο: «Μίσθωση δύο ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ειδικών εργαστηριακών υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών Ακατακύρωτα αρ. Διακ. 30/2023» (Π- 42/2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Προμήθεια υλικών καθαριότητας και ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια λογισμικού ESET Endpoint Protection Standard Renew για το τμήμα Η.Μ.Τ.Υ» (Π- 41/2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί   τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς της πρόσκλησης με τίτλο: «Προμήθεια ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Αίθουσας Τηλεδιασκέψεων του Τμήματος Ιατρικής » (Π- 36/2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί   τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, της πρόσκλησης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών ...