ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Αναγέννηση Στηλών Παραγωγής Απιονισμένου Νερού» (Π-121/2022).

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς  για «Αναγέννηση Στηλών Παραγωγής Απιονισμένου Νερού» ...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Υπηρεσίες Προβολής και Διαφήμισης Τμήματος Φυσικοθεραπείας» (Π- 117/2022

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,  καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για  «Υπηρεσίες Προβολής και Διαφήμισης ...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Εκτύπωση και βιβλιοδεσία εργασιών και βιβλιοδεσία αρχειακού υλικού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π -119/2022)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για «Εκτύπωση και βιβλιοδεσία εργασιών ...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάπτυξη λογισμικού για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του τμήματος Μαθηματικών» (Π-103/2022)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ...

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Προμήθεια αερίων για τις ανάγκες εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-120/2022).

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς  για «Προμήθεια αερίων για τις ...