ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : «Συντήρηση πινακίδων/σημάνσεων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών» (Π- 158/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,Καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Συντήρηση πινακίδων/σημάνσεων του Τμήματος ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Ανάκτηση δεδομένων-Backup restore του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία» (141/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Καλεί  τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για «Ανάκτηση δεδομένων-Backup restore του ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια αδειών λογισμικού NVivo για το τμήμα Διοίκηση Τουρισμού » (Π-156/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,Καλεί   τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για«Προμήθεια αδειών λογισμικού NVivo για το ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παροχή Υπηρεσιών στα εργαστήρια του Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας» (Π-155/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, Καλεί   τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για «Παροχή Υπηρεσιών στα  εργαστήρια   ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : «Επέκταση και εξασφάλιση εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-152/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ,καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Επέκταση και εξασφάλιση ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Εκτυπώσεις Ενημερωτικών Φυλλαδίων Τμήματος Φυσικοθεραπείας» (Π- 143/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί   τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς για  «Εκτυπώσεις Ενημερωτικών Φυλλαδίων Τμήματος Φυσικοθεραπείας» ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια Έγχρωμου Φωτοαντιγραφικού – εκτυπωτικού μηχανήματος Α3 για το τμήμα Φιλοσοφίας» (Π. 153/2023)

                                                                 Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Προμήθεια Έγχρωμου  Φωτοαντιγραφικού ...