ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια Γεωργικών εφοδίων για τίς ανάγκες του Τμήματος Γεωπονίας» (Π-171/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Προμήθεια Γεωργικών εφοδίων για ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Βιβλιοδεσίες για το Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών» (Π- 166/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί   τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς για «Βιβλιοδεσίες για το Τμήμα Μηχανολόγων ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Βιβλιοδετήσεις για το Τμήμα Ε.Ε.Α.Π.Η. » (Π- 165/2023)

  Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί   τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς για «Βιβλιοδετήσεις για το Τμήμα Ε.Ε.Α.Π.Η. ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π.163/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί   τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Προμήθεια εργαστηριακού πάγκου και απαγωγού – εστία του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων» (Π- 157/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Προμήθεια εργαστηριακού πάγκου και ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Έλεγχος, επισκευή και συντήρηση εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Χημείας» (Π- 162/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Έλεγχος, επισκευή και συντήρηση ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Έλεγχος, Επισκευή, και τοποθέτηση ανταλλακτικών εκπαιδευτικών/επιστημονικών εξοπλισμών για τις ανάγκες του Τομέα T&ΤΠ του Τμήματος ΗΜΤΥ» (Π-161/2023)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών,καλεί   τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς για «Έλεγχος, Επισκευή, και τοποθέτηση ανταλλακτικών ...