Πρόσκληση για την πρόσληψη ασκούμενου δικηγόρου στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Πρόσκληση - Ανακοίνωση για πρόσληψη ασκούμενου δικηγόρου στο Πανεπιστήμιο Πατρών Αίτηση