Πρόσκληση για την πρόσληψη ασκούμενου δικηγόρου στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Πρόσκληση – Ανακοίνωση για πρόσληψη ασκούμενου δικηγόρου στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Αίτηση