Πράξη Συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

Πράξη Συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024

ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΨΚΛΦ469Β7Θ-Ρ5Γ