Ανακοινώσεις: Διοικητικό προσωπικό

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ iGEM COMPETITION

Πάτρα, 28/11/2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ iGEM COMPETITION

Δελτίο Τύπου

Δελτίο Τύπου (27.11.20)

Δελτίο Τύπου (20.11.20)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας για εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων

Πρόσκληση για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Σελίδες