Ανακοινώσεις: Διοικητικό προσωπικό

Προκήρυξη υποτροφιών Johns Hopkins 2019-2020

Στο πλαίσιο της συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Τμήμα Ιατρικής) και το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins των ΗΠΑ, το Πανεπιστήμιο Πατρών χρηματοδοτεί τη μετακίνηση φοιτητών του Τμήματος Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, με σκοπό την έρευνα και την κλινική άσκηση.

Επισυναπτόμενα: 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή ΥΔ στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Δελτίο Τύπου Πρυτανείας 27 / 2018-2019

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας

Επισυναπτόμενα: 

Δελτίο Τύπου Πρυτανείας 26 / 2018-2019

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας

Επισυναπτόμενα: 

Δελτίο Τύπου Πρυτανείας 25 / 2018-2019

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας

Επισυναπτόμενα: 

Αναγόρευση Επιτίμων Διδακτόρων

Ομότιμος Επιστήμονας Γεωλογικής Υπηρεσίας Καναδά, David Piper
Καθηγήτρια Γεωλογίας του Saint Mary's University in Halifax-Canada, Γεωργία Πή-Piper

Επισυναπτόμενα: 

Αναγόρευση Επίτιμου Διδάκτορα

Ομότιμος Καθηγητής και π. Διευθυντής του Max Planck Institute for Polymer Research, Klaus Müllen

Επισυναπτόμενα: 

Δελτίο Τύπου Πρυτανείας 24/ 2018-2019

Τακτική και άμεση ενημέρωση για τα θέματα της πανεπιστημιακής κοινότητας

Επισυναπτόμενα: 

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας συγχαίρει τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αγγειοχειρουργικής κ. Σταύρο Κάκκο για την ανάθεση σε αυτόν της συμπροεδρίας στην Επιτροπή Κατευθυντηρίων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Αγγειοχειρουργικής Εταιρείας.

Σελίδες