Το Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελεί ένα πανελληνίως και διεθνώς διακεκριμένο και καταξιωμένο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, χάρη στην πολυσχιδή και καινοτόμα δράση του σε τομείς τόσο των θετικών επιστημών και των επιστημών υγείας όσο και των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Η γεωγραφική του θέση επιτρέπει την επαφή του με έναν πλούσιο φυσικό περίγυρο και την πολύπλευρη συμβολή του στην άνθηση της ευρύτερης περιοχής.

Σύντομη ιστορία

Το Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1964 με όραμα να αποτελέσει ένα πρότυπο πανεπιστήμιο που να καλλιεργεί το πνεύμα της διεθνούς συνεργασίας και της επιστημονικής προόδου. Ο στόχος σταδιακά επιτυγχάνεται χάρη στην αξιοσημείωτη ερευνητική του δραστηριότητα. Τον Ιούνιο του 2013 στο Πανεπιστήμιο Πατρών εντάχθηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας. Τον Μαϊο του 2019 στο Πανεπιστήμιο Πατρών εντάχθηκε μεγάλο μέρος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας), σύμφωνα με το Ν.4610/2019, ΦΕΚ 70/7.5.2019 (Α'70).

Τοποθεσία και εγκαταστάσεις

Τμήματα του Πανεπιστημίου βρίσκονται στην Πάτρα, το Μεσολόγγι, το Αγρίνιο, το Αίγιο, τον Πύργο και την Αμαλιάδα. Η Πανεπιστημιούπολη του Ρίου βρίσκεται σε μία συγκοινωνιακά και τουριστικά αξιόλογη περιοχή. Μικρή απόσταση τη χωρίζει από την ιστορική Πάτρα, την τρίτη πληθυσμιακά μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, η οποία συνιστά και ένα από τα κυριότερα ελληνικά κέντρα ανάπτυξης νέων τεχνολογιών. Για τη διαχείριση εγκαταστάσεών του, το Πανεπιστήμιο έχει ενστερνιστεί τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

Διεθνείς σχέσεις

Ήδη από την ίδρυσή του, το Πανεπιστήμιο στράφηκε προς ένα διεθνή προσανατολισμό και υιοθέτησε την Ευρωπαϊκή Στρατηγική. Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται ενταγμένη η συμμετοχή του σε προγράμματα, κοινοπραξίες και συμφωνίες με άλλα πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και οργανισμούς του εξωτερικού.

Λογότυπος και εκδόσεις

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει συγκεκριμένη εταιρική ταυτότητα και λογότυπο. Υπό την αιγίδα του δε, λειτουργούν πανεπιστημιακές εκδόσεις, ενώ εκδίδεται και η περιοδική έκδοση @UP.

Με μια ματιά

  • Ενεργοί Προπτυχιακοί Φοιτητές 30.185
  • Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 1.704 και Υποψήφιοι Διδάκτορες 2.051
  • 35 Τμήματα
  • 180 Εργαστήρια
  • 17 Κλινικές
  • 693 Καθηγητές
  • 232 μέλη Επιστημονικού προσωπικού 
  • 438 μέλη Διοικητικού προσωπικού

(στοιχεία 09.2020)