Διάκριση μελών Τμήματος Ιατρικής

Με μεγάλη χαρά σας ενημερώνουμε ότι η ερευνητική ομάδα του Καθηγητή κ. Σταύρου Ταραβήρα, Διευθυντή του Εργαστηρίου Φυσιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, συμμετέχει σε μία πρόσφατη δημοσίευση στο κορυφαίο περιοδικό Science  (https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn6020). Η δημοσίευση περιγράφει το χαρακτηρισμό ενός νέου ανθρώπινου γονιδίου, καλούμενου MATCAP. Η πρωτεΐνη ΜΑTCAP λειτουργεί ως ένζυμο μετα-μεταφραστικής τροποποίησης της κυτταροσκελετικής  πρωτεϊνης α-τουμπουλίνη. Έλλειψη της MATCAP στο ποντίκι οδηγεί σε μικροκεφαλία λόγω βλαβών στον πολλαπλασιασμό των κυττάρων κατά τη νευρογένεση και συμπεριφορικά προβλήματα. Η μελέτη αυτή αναδεικνύει ένα νέο ένζυμο ως καθοριστικό για τη φυσιολογική νευρογένεση και τη δημιουργία του εγκεφάλου.

Τα μέλη του Τμήματος Ιατρικής και εγώ προσωπικά συγχαίρουμε τον Καθηγητή κ. Σταύρο Ταραβήρα και την ερευνητική του ομάδα, καθώς τέτοιου είδους διακρίσεις συντελούν στην αναγνώριση του εκπαιδευτικού και επιστημονικού έργου που πραγματοποιείται στο Τμήμα Ιατρικής και προβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο το Τμήμα Ιατρικής και το Πανεπιστήμιο Πατρών στην επιστημονική κοινότητα.

O Πρόεδρος του Τμήματος

 Παναγιώτης Δ. Μέγας

Καθηγητής