Οι φοιτητές στεγάζονται υπό προϋποθέσεις στη Φοιτητική Εστία τα κτίρια της οποίας βρίσκονται στους χώρους της Πανεπιστημιούπολης.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων εισδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου στην φοιτητική εστία Πάτρας:

Επισυναπτόμενα:

Αίτηση Εισδοχής στη ΦΕΠ
Ανακοίνωση Αίτησης Εισδοχής πρωτοετών

Η διάθεση των δωματίων στο χώρο φιλοξενίας του Πανεπιστημίου στο Προάστιο γίνεται με προτεραιότητα μετά από σχετικό αίτημα των συντονιστών-μελών Δ.Ε.Π. των Τμημάτων με την ακόλουθη διαδικασία

Τέλος, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα εύρεσης στέγης σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και δωμάτια της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της Πανεπιστημιούπολης. Το Πανεπιστήμιο Πατρών σε μία προσπάθεια υποβοήθησης των φοιτητών του στην εύρεση στέγης υποστηρίζει τον ιστότοπο http://erent.upatras.gr/. Οι φοιτητές μπορούν να τον επισκέπτονται και να αναζητούν δυνατότητες στέγασης διαφορετικών κατηγοριών.