1η Τροποποιητική Πράξη Συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και 1η Τροποποιητική Πράξη Συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Θετικών Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

1η Τροποποιητική Πράξη Συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και 1η Τροποποιητική Πράξη Συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Θετικών Επιστημών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

ΑΔΑ_ΑΑ_1_ΤΡΟΠΟΠ_ΠΡΑΞΗ_ΣΥΓΚΡ_ΚΟΣΜ_ΣΘΕ_2021_2022.pdf

ΑΔΑ_ΑΑ_1η ΤΡΟΠΟΠ ΠΡΑΞΗ ΣΥΓΚΡ ΓΣ ΣΘΕ 2021_2022.pdf