Θέσεις αμειβόμενων Υποψηφίων Διδακτόρων

Το Εργαστήριο Ποιότητας Λογισμικού και Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή προκηρύσσει 2 θέσεις αμειβόμενων Υποψηφίων Διδακτόρων. Παρέχεται ανταγωνιστική αμοιβή και ελκυστικό ερευνητικό περιβάλλον εργασίας. Τα ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου μπορούν να αναζητηθούν εδώ: https://softwarequalitylab.wordpress.com/ Οι ΥΔ που θα επιλεγούν θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με τεχνολογίες αιχμής όπως VR γυαλιά με ενσωματωμένο eye-tracker και αλληλεπίδραση με ρομπότ και drones.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και ικανότητα συγγραφής τεχνικών κειμένων στα αγγλικά
  • Πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού (αποδεδειγμένη εμπειρία σε τουλάχιστον 2 γλώσσες προγραμματισμού)
  • Ικανότητα εργασίας σε ομάδες, συνεργασία με άλλους ερευνητές

Επιθυμητά Προσόντα:

  • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών άρθρων στα αγγλικά
  • Μεταπτυχιακές σπουδές στο αντικείμενο της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν σε συναντήσεις έργων στο εξωτερικό και σε παρουσιάσεις άρθρων σε διεθνή συνέδρια, άρα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν και να μπορούν να παρουσιάζουν τις ιδέες τους στα αγγλικά.

Οι ενδιαφερόμενοι (παρακαλούνται να στείλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο xenos@ceid.upatras.gr με subject: «ΘΕΣΗ ΥΔ + το επώνυμο σας» μέχρι τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022.