Χορευτικός όμιλος προσωπικού Πανεπιστημίου Πατρών

Σύντομη παρουσίαση της ομάδας παραδοσιακών χορών των εργαζομένων Πανεπιστημίου Πατρών [video]