Παράσταση της Θεατρικής Ομάδας ΣΟΦΕΠΠ, 09/06/2023

αφίσα παράστασης